Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

พิสูจน์แล้ว “โรคลัมปี สกิน” รักษาด้วยเอนไซม์ย่านาง วีเอ็นพลัส หายจริง มีรีวิวก่อน-หลังใช้

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ตรวจพบโรคลัมปี สกิน เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่บ้านดอนแตง ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ในปัจจุบันพบการระบาดของโรคใน 18 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม ขอนแก่น มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และเชียงราย สาเหตุหลักที่ทำให้โรคแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ ประกอบกับมีแมลงดูดเลือด ได้แก่ ยุง แมลงวัน เหลือบ และเห็บ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ

มาตรการควบคุมโรค “ลัมปี สกิน”

  1. ป้องกัน และควบคุมแมลงพาหะนำโรค โดยใช้สารเคมีกำจัดแมลง ทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และพื้นที่เสี่ยง
  2. เข้มงวดการควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง
  3. ขอความร่วมมือจากพ่อค้าสัตว์ เกษตรกร งดการซื้อขายโค กระบือ ที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค
  4. ให้การรักษาสัตว์ป่วยตามอาการเพื่อลดความสูญเสียแก่สัตว์ของเกษตรกร

เครื่องดื่มสมุนไพรจากย่านาง วีเอ็นพลัส สมุนไพรมหัศจรรย์
V-Enplus (วีเอ็นพลัส) เอนไซม์น้ำย่านาง สมุนไพรมหัศจรรย์ เอนไซม์เพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน เอนไซม์สกัดเข้มข้น จากสมุนไพร ย่านาง สับปะรด มะนาว ด้วยเทคโนโลยี่การสกัดเย็น เพื่อรักษาคุณค่าทางชีวภาพของเอนไซม์ทั้งหมด

รีวิวผู้ใช้วีเอ็นพลัสรักษาโรคลัมปี สกิน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ xxx